دوشنبه, 27 خرداد 1398

عنوان : فراخوان دعوت به همكاری
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
ساعت : ۸:۴۹:۳۷

فراخوان دعوت به همکاری:

بدینوسیله به اطلاع می رساند شهرداری گلسار در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر گلسار از طریق استعلام بهاء تا سقف 2/000/000/000 ريال اقدام نماید . لذا از کلیه پیمانکاران و شرکت های دارای رتبه 5 راه و باند جهت دریافت اسناد و شرکت در استعلام بهاء دعوت می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/03/12 به واحد امور قراردادهای این شهرداری مراجعه نمایند.
همراه داشتن اساسنامه شرکت و گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبر الزامی است .

                                                                                                                                سید مهدی سادات رسول شهردار گلساربازگشت           چاپ چاپ     
 
:. پورتال شهرداری گلسار .: